Najrasprostranjenij i najbolje očuvani tragovi postojanja su nadgrobni spomenici. Obilježavanjem spomenikom održava se veza sa generacijama koje dolaze i tako spašava predak od zaborava.

Katalog POJEDINAČNIH spomenika, broj 3: