Najrasprostranjenij i najbolje očuvani tragovi postojanja su nadgrobni spomenici. Obilježavanjem spomenikom održava se veza sa generacijama koje dolaze i tako spašava predak od zaborava.

Katalog POJEDINAČNIH/DVOJNIH spomenika, broj 6: